e-RPG en NET.DATA

Duur: 1 dag
Code: ERPG

In deze eendaagse workshop worden de mogelijkheden van e-RPG en Net. Data besproken om RPG-programma’s aan te roepen vanuit webpages en zo bijvoorbeeld gegevens uit AS/400-bestanden te presenteren op deze webpages.

Onder e-RPG verstaan we het opbouwen van een webpage binnen een RPG-programma. Dit geschiedt door de HTML-instructies in variabelen binnen het programma te plaatsen. De inhoud van deze variabelen wordt vervolgens in buffers geplaatst, die door de HTTP-server kunnen worden gelezen. Dit plaatsen in de buffers geschiedt met behulp van API’s. Deze API’s worden aangeroepen via serverprogramma’s, vandaar dat e-RPG-programma’s ILE-programma’s moeten zijn. 
Besproken zullen worden:

  • het configureren van de HTTP-server, zodat deze e-RPG-programma’s kan uitvoeren
  • de opbouw van een HTML-document binnen het e-RPG-programma
  • het vullen van de buffers met behulp van API’s en het creeeren van het ILE-programma.
Via Net.Data kunnen op zeer eenvoudige wijze AS/400-programma’s (RPG - niet noodzakelijkerwijs ILE -, CLP of REXX) worden aangeroepen. Net.Data is een standaard-onderdeel van OS/400 en is een combinatie van HTML en macro-scripts.
Besproken zullen worden:
  • het configureren van de HTTP-server, zodat de Net.Data-macro’s en programma’s kunnen worden uitgevoerd.
  • de opbouw van een Net.Data-script met onder andere HTML-tags en Net.Data-instructies.
  • het ombouwen van een regulier RPG-programma tot een programma, dat door Net.Data kan worden aangeroepen en uitgevoerd.

De opbouw van de cursus is zodanig, dat ook website-beheerders en systeembeheerder zonder kennis van RPG de workshop kunnen volgen. Wel is enig inzicht in het functioneren van de AS/400 als webserver en enig kennis van HTML gewenst.


< Terug