iSeries databewerking voor gevorderden

Duur: 3 dagen
Code: DATA SPEC

Deze driedaagse workshop is bedoeld voor ervaren specialisten, die informatie uit de gegevens in de fysieke en logische bestanden op een iSeries (AS/400) halen.
Het eerste gedeelte van de cursus behandelt alle details van het werken met Query/400; een soort advanced Query/400-cursus. Er wordt ook aandacht besteed aan de opbouw van fysieke en logische bestanden; onder andere de velddefinities via DDS en/of via SQL.Het derde deel (!) besteedt aandacht aan de mogelijkheden, die iSeries Access/400 biedt om gegevens uit fysieke bestanden op een iSeries over te halen naar de Windows-omgeving op een PC.
Via ODBC kunnen spectaculaire dingen worden geregeld, bijvoorbeeld een directe invoer in Excel, Word en Access. Maar ook de traditionele file transfer (download) biedt verrassende mogelijkheden. En soms is het handig om met FTP iets te regelen.Voor zowel het werken via ODBC en Microsoft Query als de file transfer geldt, dat er in feite met SQL wordt gewerkt. Enig inzicht in de mogelijkheden van SQL is daarbij zeer welkom. Daarom worden in het tweede gedeelte van de cursus de basismogelijkheden van SQL behandeld. Dit richt zich dan op het SELECT-statement. Ook het UPDATE statement wordt behandeld.


Tijdens alle dagen worden allerlei tips en handige trucs geoefend; hierbij valt te denken aan de mogelijkheid om een file transfer naar een PC automatisch te laten opstarten; de DB monitor van iSeries Navigator, waarin de samenhang van bestanden grafisch wordt getoond. Via deze cursus verkrijgt u meer inzicht in de uitgebreide en soms spectaculaire mogelijkheden, die de AS/400 biedt om informatie uit zijn database te verkrijgen.

DAG 1 DEEL 1: ONDERWERPEN BESTANDSTRUCTUUR
BESTANDSDEFINITIES

 • DDS
 • SQL
 • Source bestanden

FYSIEK BESTANDEN

 • Opbouw fysiek bestand
 • Members
 • Records
 • Velden
 • Veldbeschrijving

LOGISCHE BESTANDEN

 • Opbouw logische bestanden
 • Relatie fysieke bestanden

WIJZIGINGEN DOORVOEREN IN STRUCTUUR DATABASE

INFORMATIE OPVRAGEN OVER SAMENHANG DATABASE

DAG 1: DEEL2: ONDERWERPEN QUERY/400

(Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers)

 • Tips en trucs
 • Datumvelden

DAG 2 : ONDERWERPEN SQL-GEDEELTE

SELECT component :

 • FROM clausule Eén tabel
 • WHERE clausule
 • Vergelijkingen (predicates)
 • ORDER BY component
 • GROUP BY component
 • HAVING component
 • Meerdere tabellen: JOIN
 • Inner en outer join

EXPRESSIES:

 • Algemeen
 • Concatenation
 • Rekenkundige operatoren

FUNCTIES:

 • Algemeen
 • Kolom functies
 • Scalaire functies
 • Algemeen
 • STRIP
 • Substring
 • Datumvelden

SUBQUERIES

DAG 3:Gegevens van iSeries naar pc overhalen
inleiding

DATA TRANSFER (download)

 • Algemeen
 • Transfer opstarten
 • SQL instructies van de transfer
 • Downloaden naar een pc bestand
 • Uitvoeren transfer
 • Opstarten uitvoeren transfer vanaf as/400
 • Transfer naar html bestand

D ATA TRANSFER (UPload)

 • Type AS/400 bestand
 • Bestaand AS/400 bestand wijzigen
 • Nieuw AS/400 bestand maken

OPEN DATABASE CONNECTIVITY

 • Inleiding
 • Gegevensbronnen
 • Adressenbestandsgegevens relationele databases

Microsoft EXCEL

 • Algemeen
 • Via data transfer
 • Via ODBC
 • Draaitabellen

Microsoft QUERY

 • Algemeen
 • Starten MS Query
 • Bestanden gebruiken
 • Records selecteren
 • Gegevens in de resultaattabel
 • Gegevens op de AS/400 muteren

MicroSoft WORD

 • A lgemeen
 • Via ODBC
 • Samenvoegen gegevensbestanden

Microsoft ACCESS

 • Algemeen
 • Gegevens via odbc
 • Access query's
 • Access formulieren

FILE TRANSFER PROTOCOL

 • Algemeen
 • Gegevens ophalen via ftp
 • Gegevens versturen naar de as/400 via ftp


< Terug