Werkwijze

Werkplek cursist
De cursist werkt op zijn eigen PC op het werk of thuis.
Via de 5250 emulatie van Client Access (tegenwoordig i Access genaamd) meldt hij zich aan voor een interactieve taak op het AS/400 systeem van ICS Opleidingen.
Ons systeem is 24 uur 7 dagen per week met het Internet verbonden.

Cursusmateriaal
Ons cursusmateriaal bestaat uit werkboeken, cursusboeken, modules en Power Point Presentaties.
In de werkboeken staan kleine stukjes theorie en vele, vele opdrachten.
De cursist moet die opdrachten uitvoeren op onze AS/400.

Planning
De cursist maakt afspraken met de docent over de planning van zijn cursusdagen en cursustijden.
De docent is op die afgesproken dagen en tijden beschikbaar om de cursist te begeleiden.

Tempo
De cursist kan zelf zijn eigen cursustijden bepalen en zijn eigen werktempo.
Sommige cursisten besteden 5 dagen per week aan de cursus; anderen bijvoorbeeld iedere dinsdag.

Begeleiding
De begeleiding vindt plaats via Skype, TeamViewer en WhatsApp.
De begeleiding bestaat uit het assisteren bij problemen en uit het voor- en nabespreken van de verschillende onderwerpen.
Via TeamViewer kan de docent volgen wat de cursist doet en kan hij zelf handelingen voordoen.

< Terug